Analýza a vyhodnocení dopadů krize na cestovní ruch v Ústeckém kraji

Work Info:

Date: 14 November 2010

Categories: Analýzy, Cestovní ruch, Regionální rozvoj

Obsahem zakázky bylo zpracování studie zaměřené na popis a kvantifikaci možných dopadů hospodářské krize na Ústecký kraj a následná identifikace opatření, kterými může krajská samospráva tyto dopady zmírnit, příp. eliminovat.

Studie se zabývala jak dopady krize na Ústecký kraj jakožto instituci, tak jejími dopady na region, jeho ekonomiku jako celek, ale i na jednotlivé sektory ekonomiky kraje s důrazem na oblast cestovního ruchu.

Skip to toolbar