Podpora programování regionu Vojvodina – Srbsko

Work Info:

Client: ROSIVA, s.r.o./ Olomoucký kraj

Date: 27 October 2012

Categories: Programování, Školení

Mezi dlouhodobé činnosti společnosti Cassia patří mimo jiné podpora programování a příprava programů, koncepcí a strategických i operativních dokumentů zaměřených na financování podpory regionálního rozvoje.

Díky rozsáhlým zkušenostem v této oblasti se stále častěji zapojujeme do mezinárodních týmů, jejichž cílem je pomoci s nastavením systémů financování regionálního rozvoje i v nerozvinutých zemích jako je Albánie, Moldávie, Kyrgysztán, Rumunsko apod.

Po zapojení do projektu, jehož cílem bylo vytvořit návrh systému financování regionálního rozvoje v Moldávii (realizováno v roce 2010 – 2011), jsme byli počátkem roku 2012 osloveni s žádostí, zda bychom byli schopni a ochotni připravit školení pro zástupce místní státní správy a samosprávy zaměřené na přípravu programů/ grantových schémat a nastavení systému výběru projektů a jejich monitoringu a kontroly.

První část školení proběhla na jaře 2012 a byla realizována naší partnerskou společností Berman Group, navazující část realizovaná přímo konzultanty CDC pak proběhla v říjnu 2012.

Skip to toolbar