Blog Archives

Příprava studií proveditelnosti pro projekty Karlovarského kraje a města Karlovy Vary

Zpracování studií proveditelnosti a asistence při vypracování finančních částí žádostí o dotace a CBA projektů.

Read more
Cyklogenerel mikroregionu Veselsko

Zpracování koncepce vymezující podmínky pro optimální fungování cyklistické dopravy a určující potřeby investic pro podporu rozvoje jízdy na kole.

Read more
Nordic Walking Horní Planá

Mar 10

Zpracování studie turistického značení, zahrnující návrh tras pro Nordic Walking a informačního značení (orientační/navigační systém) ve městě Horní Planá a okolí, a následné fyzické vyznačení navržených okruhů pro Nordic Walking v terénu.

Read more
Cyklogenerel Jihočeského kraje

Jul 05

Předmětem realizace zakázky bylo zpracování dokumentu sloužícího jako základní koncepční materiál a podklad pro koordinaci a organizaci přípravy, budování, rozvoje a údržby cyklostezek a cyklotras na území Jihočeského kraje.

Read more
Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2012 včetně vyúčtování

Kompletní asistence obci při vyhledávání vhodných podpůrných programů a následné přípravě a realizaci rozvojových projektů obce Úsilné.

Read more
Zpracování a správa webové prezentace Nadace Jihočeské cyklostezky

Příprava, vytvoření a průběžná správa webové prezentace Nadace Jihočeské cyklostezky, včetně jejího facebookového profilu.

Read more
Zpracování cyklogenerelu regionu Horní Vltava – Boubínsko

Oct 26

Zpracování cyklogenerelu regionu Horní Vltava – Boubínsko

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Zpracování cyklogenerelu regionu Horní Vltava – Boubínsko Comments

Zpracování cyklogenerelu pro region Horní Vltava – Boubínsko s cílem optimalizace a doplnění stávající sítě a zapracování plánu na vyznačení trasy Eurovelo 13.

Read more
Odborná asistence průběžného řízení projektu „Jedeme do lázní“

Jul 01

Odborná asistence průběžného řízení projektu „Jedeme do lázní“

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Odborná asistence průběžného řízení projektu „Jedeme do lázní“ Comments

Komplexní asistence Sdružení lázeňských míst při řízení projektu zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti lázeňského cestovního ruchu.

Read more
Zpracování cyklogenerelu Lipenska včetně propojení na region Mühlviertel

Dec 20

Zpracování cyklogenerelu Lipenska včetně propojení na region Mühlviertel

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Zpracování cyklogenerelu Lipenska včetně propojení na region Mühlviertel Comments

Zpracování cyklogenerelu pro území regionu Lipenska s cílem optimalizace a doplnění stávající sítě a navržení nových tras v území.

Read more
Analýza a vyhodnocení dopadů krize na cestovní ruch v Ústeckém kraji

Nov 14

Analýza a vyhodnocení dopadů krize na cestovní ruch v Ústeckém kraji

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Analýza a vyhodnocení dopadů krize na cestovní ruch v Ústeckém kraji Comments

Vyhodnocení možných dopadů hospodářské krize na Ústecký kraj se zaměřením na oblast cestovního ruchu a návrh opatření pro jejich minimalizaci.

Read more
Skip to toolbar